Premeníme Vaše predstavy na slová

Tvoríme texty, ktoré plnia ciele. Také, čo poskytnú Vašim zákazníkom potrebné informácie a vyvolajú v nich emócie.

Čo všetko pre Vás vytvoríme?

Texty na webové stránky, ktoré oslovia ľudí aj vyhľadávače
Blogové články, ktoré informujú, pobavia a vylepšia postavenie Vašej značky
Články, ktoré podporujú službu SEO
Komplexnú obsahovú stratégiu pre Vašu značku
Obsah vhodný na sociálne siete

Ako tvorba obsahu prebieha?

Zmapujeme situáciu

Ako sú na tom Vaše webové stránky, firemné hodnoty, produkty, služby, marketing? Analyzujeme konkurenciu, velikánov v odvetví, trh a dostupné možnosti.


Určíme si cieľovú skupinu

Presne definujeme Vašich zákazníkov a rozdelíme ich do skupín. Ako vytvoríme personu, ktorá bude skupinu reprezentovať? Zisťujeme jej vek, pohlavie, stav, príjem, povolanie, záľuby, miesto bydliska.

Ako sa prihovoríme konkrétnej skupine?

Persony sme si vymedzili a teraz zistíme, aké sú ich problémy a potreby. Definujeme riešenia a premýšľame nad komunikačným tónom, ktorým sa zákazníckym segmentom prihovoríme. Štýl písaného aj hovoreného prejavu musí zahŕňať Vaše hodnoty, osobnosť značky a call to action.


Tvoríme obsah

Po doladení detailov sa pustíme do tvorby obsahu.


Content marketing je tímová práca

Jeden špecialista nestačí. Preto je spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami u nás samozrejmosťou. Kto bude pracovať na Vašom projekte?

Chcete poznať celý náš tím?

ĽUDIA v HiPromotion.cz
Copywriter

Zistí Vaše predstavy a spracuje ich do textov.

PR manažer

Komunikuje s Vami v prípade, že sa chystáte publikovať na iných portáloch.

SEO specialista

Vypracuje analýzu kľúčových slov ako podklad k tvorbe textov.

Naše kvalifikácie a partnerstvo