Zistite, čo bráni zákazníkom v konverzii

Cieľom analytiky je zistiť, čo bráni Vašim návštevníkom v konverziám. Vďaka zisteným chýbam a ich následnej náprave dokážeme potenciálnych zákazníkov priviesť ku konverzii. Tou môže byť nákup, e-mail, kontakt, prečítanie článku. V rámci služby riešime správnu implementáciu meriacich kódov a vyhodnocovanie nameraných dát, marketingovú stratégiu, výkon jednotlivých marketingových nástrojov (PPC, SEO, Sociálne siete) či užívateľskú prívetivosť webu.

Čo Vám analytika prinesie?

Zlepší užívateľskú prívetivosť webu
Zníži mieru okamžitého opustenia stránky (bounce rate)
Zvýši výkonnosť prebiehajúcich marketingových kampaní
Zanalyzuje výkon jednotlivých marketingových nástrojov
Vyhodnotí marketingovú stratégiu a nastavenie marketingových kanálov
Poskytne Vám názor nezaujatej osoby so skúsenosťami

Čo analytika rieši?

Drvivá väčšina marketingových kanálov vedie ľudí na Váš web, kde je od nich vyžadovaná určitá udalosť - konverzia. Ak je web v zlom stave, zákazníka ku konverzii neprivedie ani ten najlepší produkt.

Prostredníctvom skúseností, znalostí UX dizajnéra a vhodného nástroja odstránime z webu chyby a privedieme zákazníka ku konverzii omnoho rýchlejšie a jednoduchšie.

Analytika Vám povie, kto je zákazníkom. Na základe presnej definície cieľovej skupiny určí vhodný webový dizajn, komunikačný tón a informácie, ktoré na webovej stránke nesmú chýbať.

Analytika rieši tiež konkrétne marketingové nástroje, ktoré privádzajú na web potenciálneho zákazníka. Vypracovaním dôslednej analýzy zistíme chyby, ktorých sa dopúšťate na jednotlivých marketingových kanáloch.

Analytika je tímová práca

Jeden špecialista nestačí. Preto je spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami u nás samozrejmosťou. Kto bude pracovať na Vašom projekte?
Chcete poznať celý náš tím?

ĽUDIA v HiPromotion.cz
UX dizajnér

Prostredníctvom nástroja, monitorovania ľudí na webe a skúseností odporučí ten najvhodnejší vzhľad a funkcie webu.

Špecialista

Špecialista danej služby pomocou nástrojov analyzuje konkrétny marketingový kanál.

Naše kvalifikácie a partnerstvo