Vybudujte si dobré a pevné vzťahy s verejnosťou

Vnímanie značky totiž ovplyvňuje nákupný proces aj vernosť zákazníkov. Solídne a dôveryhodné značky pracujú na svojom imidži a prezentácii.

Aké benefity Vám PR prinesie?

Zvýši povedomie o Vašej značke aj o jej pridaných hodnotách
Získate relevantnú spätnú väzbu na svoje produkty a služby
Pomôže Vám napraviť zlé meno alebo vytvoriť dobré meno
Posunie dôležité informácie Vašej cieľovej skupine

Priebeh spolupráce

Analyzujeme Vašu značku

V prvej fáze analyzujeme Vašu značku. Jej silné aj slabé stránky, konkurenciu a online prezentáciu. Zisťujeme podrobnosti o Vašich službách a produktoch.


Zostavujeme stratégiu

Stratégiu prispôsobujeme každej značke na mieru. Vymýšľame obsah, ktorý ďalej distrubuujeme naprieč kanálmi, ako sú magazíny, diskusné portály alebo sociálne siete.

Reportujeme

Súčasťou Public Relations je aj pravidelný report, v ktorom zasielame publikované výstupy.

Public Relations sú tímová práca

Jeden špecialista nestačí. Preto je spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami u nás samozrejmosťou. Kto bude pracovať na Vašom projekte?

Chcete poznať celý náš tím?

ĽUDIA v HiPromotion.cz
PR manažér

Pracuje na stratégii a distribúcii obsahu.

Social media špecialista

Propaguje obsah na sociálnych sieťach.

Copywriter

Píše PR články a texty.

Grafik

Tvorí potrebné vizuály ku kampaniam.

Naše kvalifikácie a partnerstvo