Prihlásenie

Za URL adresu pridajte /admin.

Přihlášení

Správa

V správe obsahu sa delia stránky na Štruktúru webu a Nezaradené. Novo vytvorená stránka v Štruktúre webu sa zobrazí aj v menu.

Správa administrace

Poradie stránok je možné určiť ľubovoľnými číslami (viď. predchádzajúci obrázok). Automaticky sa poradie upraví. Pokiaľ budete poradie upravovať, odporúčame voliť čísla napríklad 0,10,20,... aby pre vás bolo jednoduchšie poradie preorganizovať či vložiť nový medzi už vytvorené. V prípade, že necháte 0, bude sa poradie určovať podľa dátumu vytvorenia.

Viditeľná stránka je označená začiarknutým políčkom s fajkou. Skryť ju je možné jednoducho kliknutím na pole, následne bude stránka označená prázdnym políčkom.

Úprava komponentov a textov

Kostra pre komponenty

Komponenty

Pozn: url obrázkov nájdete vo Fotogalérii na mieste, kde je obrázok nahraný

1. Choďte to galérie, kde je obrázok nahraný

Správa galerií

2. Skopírujte adresu obrázku bez vašej url adresy. Odkaz na obrázok bude teda začínať /images/gallery/…

Galerie administrace

Na editáciu textu je nutné poznať pár jednoduchých html tagov. Tieto html tagy sú párové, takže je vždy nutné mať tag uzavretý. Inak by sa formátovanie v tagu neukončilo a pokračovalo na koniec obsahu. Na začiatku sa používajú znaky <> a na konci . Takto správne použitý tag ovplyvní iba obsah uzavretý v tagu.

Základné príkazy na formátovanie textu

TagVýznamPríklad použitiaUkážka
h1 Nadpis 1. úrovne

Hlavný nadpis

Hlavný nadpis

h2 Nadpis 2. úrovne

Druhý nadpis

Druhý nadpis

h3 Nadpis 3. úrovne

Tretí nadpis

Tretí nadpis

p Odstavec

Odstavec textu

Odstavec textu

strong Tučne

Zvýraznený text a ďalší obsah

Zvýraznený text a ďalší obsah

em Kurzíva

Kurzíva

Kurzíva

a odkaz Vaše stránky Hi Promotion
mail@vasestranky.cz mail@vasestranky.cz
table tabuľka <table>
tr řádek tabulky <tr><td>První levá buňka</td><td>První pravá buňka</td></tr> První levá buňka První pravá buňka
td buďka tabulky <tr><td>Druhá levá buňka</td><td>Druhá pravá buňka</td></tr> Druhá levá buňka Druhá pravá buňka

Stĺpce v CMS

Tabuľky

V prípade, že sa na niektorých podstránkach webu používa opakovane tabuľka, býva často označená takto:

Tabulky administrace

Hodnoty v tabuľke sa dopĺňajú spôsobom:
Názov; Hodnota

Všetko čo napíšete na nový riadok, sa zobrazí ako nový riadok v tabuľke. Znak ; vytvára nový stĺpec